قابلیت اعتماد برای عملکرد سیستم ها و خدمات، اساسی است و بر همه انواع سازمان ها و به طور کلی جامعه تأثیر می گذارد.

ماموریت ما

  • برای ارتقای اهمیت قابلیت اعتماد
  • ارائه یک دید یکپارچه در رشته قابلیت اعتماد و کاربرد آن
  • تدوین و حفظ استانداردها به نفع همه کاربران، بهره برداران و طراحان قابلیت اعتماد

ما کی هستیم؟

ما IEC TC 56 هستیم: اعتماد، یک کمیته فنی از  IEC (کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک) ، با متخصصانی از سراسر جهان برای اطمینان از اینکه استانداردهای قابلیت اطمینان ما شامل آخرین تکنیک ها و فرایندها است که هم به نفع کاربران و هم به تولید کنندگان است. کمیته ما از سال 1967 فعالیت خود را آغاز کرده و حتی اگر برای اولین بار برای بررسی قابلیت اطمینان تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی تشکیل شده است، اکنون توسط ISO شناخته شده است که در مورد انواع محصولات، اجزا، تجهیزات و سیستم ها اعمال می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد آنچه کمیته انجام می دهد و تقریباً 60 استاندارد موجود ، به داشبورد TC 56 در وب سایت IEC مراجعه کنید.  TC 56 dashboard

قابلیت اعتماد چیست؟

مدیریت قابلیت اعتماد هماهنگی بین قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری، پشتیبانی، آمادگی و سایر جنبه‌های مرتبط مانند عملکرد، ریسک و هزینه را برای دستیابی به ارزش بیشتر برای محصولات و خدمات مورد استفاده، فراهم می‌کند. توصیف گسترده تری از قابلیت اعتماد در اینجا یافت می‌شود. تعاریف بیشتر اصطلاحات مربوط به قابلیت اعتماد در IEV 60050-192 شرح داده شده است و همچنین می تواند به صورت آنلاین یافت شود (به بخش منو در مورد تعاریف مراجعه کنید).

چرا قابلیت اعتماد مهم است؟

جامعه ما برای عملکرد مطابق انتظار بسیار وابسته به فناوری و سیستم های یکپارچه است. قابلیت اعتماد جنبه های اساسی را به انواع محصولات، سیستم‌ها و تجهیزات اضافه می‌کند تا این محصولات بتوانند بدون خرابی در طول چرخه زندگی خود کار کنند. این کار از زمان طراحی شروع می‌شود و تا زمان بازنشستگی به کار می‌رود.

اجرای قابلیت اعتماد

قابلیت اعتماد در طول چرخه کامل عمر، از تولد تا مرگ محصول/خدمت را در بر می‌گیرد. مشخص کردن الزامات قابلیت اعتماد همراه با سایر الزامات با در نظر گرفتن کامل ویژگی‌های قابلیت اعتماد و به دنبال آن فعالیت‌هایی مانند آزمون قابلیت اطمینان، تولید با کیفیت، عملکرد مناسب و نگهداری لازم، مهم است. برای توضیح بیشتر درباره چگونگی دستیابی به قابلیت اعتماد در طول چرخه عمر، به این صفحه مراجعه کنید.

چه کسی باید مشارکت کند؟

تضمین قابلیت اعتماد بدان معناست که بسیاری از افراد درگیر فعالیت های قابلیت اعتماد هستند. معمولاً از آنها به عنوان ذی نفعان یاد می شود كه در آن ذینفع هر كسی است كه بتواند اقدامات، اهداف یا خط‌مشی‌های یك سازمان را تحت تأثیر قرار دهد یا تحت تأثیر قرار گیرد. برای توضیح ذینفعان معمولی به اینجا مراجعه کنید.