زودتر از دیگران بیاموزید تا مزیت رقابتی جدید کسب کنید

زودتر از دیگران بیاموزید تا مزیت رقابتی جدید کسب کنید

امروزه یادگیری مستمر در دنیای کسب و کار امری اجتناب ناپذیر است. همان طور که در فضای رقابتی، محصولات/خدمات باید از مزیت رقابتی[1] در قالب قابلیت، قیمت و/یا کیفیت برخوردار باشند نیروی انسانی نیز باید در شرایط برابر از مزیت رقابتی در توانمندی و قابلیت‌های دانشی و مهارتی لازم برخوردار باشد.

مایکل پوتر استاد مسلم استراتژی در کسب و کار و واضع نظریه استراتژی رقابتی و مزیت رقابتی معتقد است، استراتژی مسابقه‌ای است برای ایجاد و کسب یک جایگاه ایده‌آل، ارزشمند و یکتا. جایی که بتوان خود را در دید مشتریان هدف متمایز نشان ‌داد و با مجموعه فعالیت‌هایی متفاوت از رقبا، ارزش افزوده ایجاد کرد. منابع با ارزش، از جمله مزیت‌های مهم رقابتی محسوب می‌شوند و مهمترین منبع سازمان‌های فناور و یا با فناوری بالا، نیروی انسانی می‌باشد. نیروی انسانی که قابلیت‌های منحصربفردی داشته و/یا دانش/مهارت جدید کسب کند، به طبع سرمایه انسانی با ارزش هر سازمان محسوب می‌گردد.

مزیت رقابتی مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که همواره شما را به عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی فرد را بسیار موفق‌تر از سایرین نشان می‌دهد و رقبا نمی‌توانند به راحتی از آن تقلید کنند. بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، هم باید توانمندی‌های درونی را ارتقا داد و هم باید به نیازها و ضرورت‌های خارجی توجه نمود .

مهندسی قابلیت اطمینان سوای از یک شغل مستقل، می‌تواند به عنوان مکمل شغل‌های مهندسی در رشته‌های مختلف یک قابلیت منحصربفرد تلقی شود و این برای هر متخصص یعنی داشتن یک مزیت رقابتی با ارزش.


[1] – Competitive advantage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *