دنیای جدید، شغل جدید؛ یک شغل مطرح در سطح بین المللی

دنیای جدید، شغل جدید؛ یک شغل مطرح در سطح بین المللی

هنوز مهندسی قابلیت اطمینان در کشور ما جایگاه یک شغل را پیدا نکرده است. مهمترین دلیل آن هم عدم شناخت کافی به این رشته به عنوان یک شغل می‌باشد. با یک جستجو ساده در اینترنت می‌توانید مهندسی قابلیت اطمینان را به عنوان یک شغل پیدا کنید و همچنین میزان درآمد متوسط آن را هم دریابید که مشابه مهندسی برق و مهندسی مکانیک می‌باشد؛ چیزی در حدود 80 هزار دلار در سال. اما برای به دست آوردن این شغل حتما باید گواهی دوره آن را داشته باشید!

مهندسی قابلیت اطمینان را می‌توان به عنوان یک شغل، در دو دسته کلی جای داد:

1-مهندسی قابلیت اطمینان در بخش‌های طراحی، ساخت و تولید

در این بخش وظیفه مهندس قابلیت اطمینان از مراحل طراحی مفهومی محصول، طراحی تفضیلی، ساخت نمونه اولیه، آزمون‌های قابلیت اطمینان تا تکوین برنامه‌های نگهداری شروع می‌شود. اما الزامات صنایع در موضوع قابلیت اطمینان کمی متفاوت است. در برخی از صنایع مانند صنایع فضایی، هوایی، دریایی، (نظامی و غیرنظامی) ریلی، خودرو، هسته‌ای و تولید و توزیع برق تکوین و ارائه مستندات مرتبط با آن از الزامات می‌باشد به طوری که بدون ارائه مستندات کافی اجازه فعالیت و یا فروش محصول/خدمات در این گونه صنایع میسر نمی‌باشد. اما در سایر صنایع که جنبه‌های عمومی‌تر داشته و عواقب وقوع خرابی به مسائل ایمنی و زیست محیطی بر نمی‌گردد بیشتر جنبه اختیاری پیدا می‌کند. با وجود این، صنایعی که الزامات قانونی و مقرراتی ندارند بخاطر رقابت و همچنین گارانتی/وارانتی محصولات/خدمات بایستی به مهندسی قابلیت اطمینان توجه نمایند چون بدون آزمون‌های قابلیت اطمینان گارانتی/وارانتی غیرممکن خواهد بود. بنابراین مهندسی قابلیت اطمینان در دنیای جدید که رقابت حرف اول را می‌زند و مشتری با بیان کیفیت در زمان آن را مطالبه می‌کند از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر بوده و تربیت متخصص در این رشته باید صورت گیرد.

2-مهندسی قابلیت اطمینان در بخش بهره برداری و نگهداری

در بخش‌های صنایع فرایندی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی، صنایع فلزی، راهسازی و غیره که دارای دارایی‌های فیزیکی هستند وظیفه مهندسی قابلیت اطمینان آماده به کار نگه داشتن این دارایی‌ها برای بهره‌برداری بدون خواب آنها برای نگهداری تا حد امکان می‌باشد. زیرا خرابی این دارایی بدون پیش‌بینی‌های لازم صدمات جبران ناپذیر اقتصادی را برای شرکت و هر کسب و کاری به دنبال خواهد داشت.

نقش اصلی مهندس قابلیت اطمینان، شناسایی و مدیریت ریسک‌هایی است که می‌توانند بر عملکرد شرکت یا کسب و کار تأثیر بگذارند. مهندس قابلیت اطمینان باید رهبر باشد، برنامه مدیریت دارایی را هدایت کند. مسئولیت بهبود قابلیت اطمینان دارایی را بر عهده گیرد. او همچنین باید از فرایندهای کاری، رویه‌ها و عملکردهای شرکت پشتیبانی ‌کند، که پیروی از بهترین روش‌های قابلیت اطمینان را تضمین می‌کند. مهندس قابلیت اطمینان به عنوان ناظر اصلی مستقر در شرکت، باید برنامه روزانه دارایی را برای اطمینان از استفاده بهینه و کارایی دارایی‌های شرکت ایجاد و نظارت ‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *